Henk de Jong

Ex binnenschipper tegenwoordig docent kust en binnenvaart.